Welcome to Arma-Dillo.dk

Opret en bruger for at få fuld adgang til Arma-Dillo's hjemmeside. Når du har oprettet en bruger, vil du blive bedt om at tilknytte den til dit Teamspeak 3 UID, da vi synkroniserer vores ranks på TeamSpeak via forummet.

Når du har oprettet dig har du muligheden for at oprette en civil ansøgning og læse vores regler. Når din civil ansøgning er godkendt, vil du få adgang til det fulde forum, hvor du kan finde vores mods, lave politi/læge/bande ansøgninger og lignende.

Velkommen til Arma-Dillo.dk!

Poul Boje

Head Admin
  • Content count

    1396
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by Poul Boje

  1. Generelle FAQ Hvornår bruger vi hvad? Et grundlovsforhør finder sted når en kriminel bliver taget på fersk gerning og den kriminelle skal fængsles. Han kommer så for en dommer som giver ham hans dom. En retssag finder sted hvis en civil er utilfreds over en statsansat eller en virksomhed. Så hiver den civile ham/dem i retten hvor begge parter har mulighed for at fremlægge beviser og vidner. Længere efterforskninger udført af bl.a. PET kan også ende ud i en retssag. Har vi indflydelse på hvilken dommer og jury vi får? Normalt vil i få tildelt en dommer og jury alt efter hvem der har tid. Såfremt vedkommende erklæres inhabil kan i få tildelt en ny. Hvad skal jeg gøre hvis jeg er utilfreds med dommen? Hvis du er utilfreds med dommen af din sag har du mulighed for at anke sagen. Du starter i byretten, så landsretten og til sidst højesteretten hans dom er det sidste ord i sagen. Hvad hvis jeg taber retssagen? Er du anklager vil du blive pålagt, at betale sagens omkostninger. Er du anklaget vil du modtage din straf og blive pålagt sagens omkostninger. Hvad så hvis jeg vil anke sagen? Taber du retssagen vil du, i samhør med din advokat, få 5 minutters betænkningstid, hvor I har mulighed for, at drøfte om I vil anke sagen. Vælger I at anke bliver sagen taget op af en dommer i en højere instans.Ender sagen i højesteret vil dette være det endelige resultat. Sagsomkostningerne vil ligeledes stige, da det regnes for en ny retssag. Hvad hvis jeg ikke vil i retten? Som udgangspunkt skal alle sager tages i retten, når det omhandler en mulig fængsling. I forbindelse med private søgsmål kan der indgås forlig. Sagen vil herefter blive trukket tilbage. Sagens omkostninger betales dog stadig. Chain of command Højesteretsdommeren Landsretsdommeren Byretsdommeren Dommer elev
  2. Advokat Kun dommeren skal modtage dette. Dette er i tilfælde af privat advokat samt firma (ikke ved beskikkede advokater). Hvis din advokat bliver dig tilskikket, vil staten have papirer på det og du skal derfor ikke tage dig af nedenstående. Hvis din advokat er ansat i et firma eller selvstændig. Skal dommeren modtage gyldige papirer for firma, samt advokat licens. Eksempel: Firma navn: Firma leder: CVR Nr.: Advokatens navn: Time løn: Antal dokumenterede timer brugt på sagen:
  3. Grundlovsforhør Betjentene fanger en kriminel på fersk gerning. Han/hun bliver derefter sat for en dommer, som ud fra tydelige beviser og oftest en civil der har erklæret sig skyldig skal have sin dom. Den anklagede vil dog få mulighed for at forklare sin sag og forklare evt. grunde til strafnedsættelse eller lign. Dommeren afgiver så sin dom og politiet køre så fangen i fængsel. Grundlovsforhør FAQ Er der en jury under et grundlovsforhør? Nej, under grundlovsforhør er der kun dommeren, som afgiver dom. Skal jeg have en advokat? Nej, du skal ikke have en advokat. Du har både mulighed for at snakke din egen sag, men kan også vælge en advokat.
  4. Papir og info om retssager Sigtelser samt mål med retssag: Dommeren og modpartens advokat skal modtage dette. Her skriver du hvad du/i vil sigte den anklagede for og hvad jeres mål med retssagen. Eksempler: 1. Vi sigter (anklagedes navn) for korruption og søger X DKK i erstatning. 2. Vi sigter (anklagedes navn) for magtmisbrug og søger at den sigtede bliver fyret eller straffet af anden form som f.eks. strikes. Kort referat af situationen: Kun dommeren skal modtage dette, da de 2 klienter selv må forklare det til advokaterne. Her skriver du/i et kort referat af situationen. Her skal forklares hvad der er sket så dommeren har en mulighed for at forstå situationen før sagen begynder. Eksempel: (Klientens navn) bliver ulovligt tilbageholdt af (anklagedes navn), han bruger min klients tid uden gyldig mistanke. Vidner Dommeren og modpartens advokat, skal modtage en liste over hvilke vidner i kommer til at indkalde under retssagen. Når et vidne bliver kaldt til vidneskranken, vil advokaten der har indkaldt vidnet først få muligheden for at udspørge vidnet, derefter vil modpartens advokat kunne udspørge vidnet. I skal derfor bruge jeres tur godt. Efter begge parter har haft deres tur kan i spørge om en ekstra, hvis det virkeligt er nødvendigt. Kun hvis dommeren ser en god grund, tillader dommeren det. Eksempel: 1. Vidne: Børge Jensen 2. Vidne: Karl Andersen Retssag FAQ Hvad gør jeg hvis jeg vil udspørge min egen klient i retten? Hvis du har i tankerne at udspørge din egen klient angående situationen under selve retssagen, skal du indkalde din egen klient som vidne. Vil der altid være en jury? Nej, hvis ikke der er nogle af de mulige jurymedlemmer tilgængelige, vil dommeren tage beslutningen alene. Skal jeg have en advokat? Ja, du skal have en advokat. Du har mulighed for at snakke din egen sag, men så skal du have en advokat som rådgiver. Du kan ikke sidde alene i retten. Hvad sker der hvis det kun er ord mod ord og der ikke er nogen form for beviser eller vidner? I civile sager(civil mod civil) vil der være lige meget tiltro til begge parter, og dommeren samt juryen vil vurdere sagen ud fra vidneudsagn. I offentlige sager(staten mod civil) vil de offentlige ansattes(tjenestemand) ord være mere troværdige grundet deres stilling. Dette betyder ikke at en civil ikke kan vinde en sag ord mod ord, dog vil det bliver svært. Hvad dækker sagsomkostninger? Sagsomkostninger er begge parters advokat samt dommer og beskyttelse. !OBS! Alt papir skal sendes mindst 12 timer inden retssagen, ellers vil det ikke blive anset som værende gyldigt i forbindelse med retssagen.