Welcome to Arma-Dillo.dk

Opret en bruger for at få fuld adgang til Arma-Dillo's hjemmeside. Når du har oprettet en bruger, vil du blive bedt om at tilknytte den til dit Teamspeak 3 UID, da vi synkroniserer vores ranks på TeamSpeak via forummet.

Når du har oprettet dig har du muligheden for at oprette en civil ansøgning og læse vores regler. Når din civil ansøgning er godkendt, vil du få adgang til det fulde forum, hvor du kan finde vores mods, lave politi/læge/bande ansøgninger og lignende.

Velkommen til Arma-Dillo.dk!

All Activity

This stream auto-updates   

 1. Past hour
 2. Today
 3. Yesterday
 4. Last week
 5. Earlier
 6. Jeg er ikke sort, jeg er bare ikke hvid ;)

 7. Syndtes at du er meget pæn med din nye hudfarve

 8. Haaijj Yutub!. Do you kno da wey to get hated by dogo?.

  1. Leonardo Garcîa

   Leonardo Garcîa

   woof woof 

   cute doggo

 9. You would put our differences aside every day when I would visit
  See the love in your vision
  See the hurt in your smile
  Your wisdom is what I'm missing
  The most I'll never be ready to let you go
  I'll never felt so helpless inside a boat I can control
  You tell me how you wanted to travel
  Next year we'll go

  1. Mark Garcîa Hank

   Mark Garcîa Hank

   Det er rigtigt nok.

 10. Hej det var noget med at jeg skulle spørge dig om hvorfor jeg var blevet afvist som politi

  1. Eddie Leuzzi

   Eddie Leuzzi

   Skriv til mig på teamspeak 

  2. Noah Vraa

   Noah Vraa

   jeg har tid nu hvis det er 

    

 11. Da mig og Bente spillede sammen i slutningen af 2016 kunne Bente ikke køre bil, og blev endda smidt ud af broderskabet fordi han kørte så dårligt.

   

  Bente kan stadig ikke til den dag i dag finde ud af at køre bil.

   

   

  1 minut stilhed for Bentes dårlige kørsel...

  1. Bente Joint Larsen

   Bente Joint Larsen

   Fin lille historie...

    

   Bare den var sand <3

  2. Torben Petersen

   Torben Petersen

   det ved vi alle sammen godt den er :/

 12. Kære Mikkel Kvist

   

   

  Selv hvis du var stum og jeg var blind, ville vi stadig finde hinanden.

   

  Din elsket Plante Torben <3

  1. Mikkel Kvist
  2. Torben Petersen

   Torben Petersen

   Den største sorg i verden her er dog at miste den, man har kær

  3. Mikkel Kvist

   Mikkel Kvist

   Jaja, og biler kan flyve i Africa.

 13. Meanwhile at arma-dillo's headquarters

   

  ArmaDillo.png

 14. Generelle FAQ Hvornår bruger vi hvad? Et grundlovsforhør finder sted når en kriminel bliver taget på fersk gerning og den kriminelle skal fængsles. Han kommer så for en dommer som giver ham hans dom. En retssag finder sted hvis en civil er utilfreds over en statsansat eller en virksomhed. Så hiver den civile ham/dem i retten hvor begge parter har mulighed for at fremlægge beviser og vidner. Længere efterforskninger udført af bl.a. PET kan også ende ud i en retssag. Har vi indflydelse på hvilken dommer og jury vi får? Normalt vil i få tildelt en dommer og jury alt efter hvem der har tid. Såfremt vedkommende erklæres inhabil kan i få tildelt en ny. Hvad skal jeg gøre hvis jeg er utilfreds med dommen? Hvis du er utilfreds med dommen af din sag har du mulighed for at anke sagen. Du starter i byretten, så landsretten og til sidst højesteretten hans dom er det sidste ord i sagen. Hvad hvis jeg taber retssagen? Er du anklager vil du blive pålagt, at betale sagens omkostninger. Er du anklaget vil du modtage din straf og blive pålagt sagens omkostninger. Hvad så hvis jeg vil anke sagen? Taber du retssagen vil du, i samhør med din advokat, få 5 minutters betænkningstid, hvor I har mulighed for, at drøfte om I vil anke sagen. Vælger I at anke bliver sagen taget op af en dommer i en højere instans.Ender sagen i højesteret vil dette være det endelige resultat. Sagsomkostningerne vil ligeledes stige, da det regnes for en ny retssag. Hvad hvis jeg ikke vil i retten? Som udgangspunkt skal alle sager tages i retten, når det omhandler en mulig fængsling. I forbindelse med private søgsmål kan der indgås forlig. Sagen vil herefter blive trukket tilbage. Sagens omkostninger betales dog stadig. Chain of command Højesteretsdommeren Landsretsdommeren Byretsdommeren Dommer elev
 15. Advokat Kun dommeren skal modtage dette. Dette er i tilfælde af privat advokat samt firma (ikke ved beskikkede advokater). Hvis din advokat bliver dig tilskikket, vil staten have papirer på det og du skal derfor ikke tage dig af nedenstående. Hvis din advokat er ansat i et firma eller selvstændig. Skal dommeren modtage gyldige papirer for firma, samt advokat licens. Eksempel: Firma navn: Firma leder: CVR Nr.: Advokatens navn: Time løn: Antal dokumenterede timer brugt på sagen:
 16. Grundlovsforhør Betjentene fanger en kriminel på fersk gerning. Han/hun bliver derefter sat for en dommer, som ud fra tydelige beviser og oftest en civil der har erklæret sig skyldig skal have sin dom. Den anklagede vil dog få mulighed for at forklare sin sag og forklare evt. grunde til strafnedsættelse eller lign. Dommeren afgiver så sin dom og politiet køre så fangen i fængsel. Grundlovsforhør FAQ Er der en jury under et grundlovsforhør? Nej, under grundlovsforhør er der kun dommeren, som afgiver dom. Skal jeg have en advokat? Nej, du skal ikke have en advokat. Du har både mulighed for at snakke din egen sag, men kan også vælge en advokat.
 17. Papir og info om retssager Sigtelser samt mål med retssag: Dommeren og modpartens advokat skal modtage dette. Her skriver du hvad du/i vil sigte den anklagede for og hvad jeres mål med retssagen. Eksempler: 1. Vi sigter (anklagedes navn) for korruption og søger X DKK i erstatning. 2. Vi sigter (anklagedes navn) for magtmisbrug og søger at den sigtede bliver fyret eller straffet af anden form som f.eks. strikes. Kort referat af situationen: Kun dommeren skal modtage dette, da de 2 klienter selv må forklare det til advokaterne. Her skriver du/i et kort referat af situationen. Her skal forklares hvad der er sket så dommeren har en mulighed for at forstå situationen før sagen begynder. Eksempel: (Klientens navn) bliver ulovligt tilbageholdt af (anklagedes navn), han bruger min klients tid uden gyldig mistanke. Vidner Dommeren og modpartens advokat, skal modtage en liste over hvilke vidner i kommer til at indkalde under retssagen. Når et vidne bliver kaldt til vidneskranken, vil advokaten der har indkaldt vidnet først få muligheden for at udspørge vidnet, derefter vil modpartens advokat kunne udspørge vidnet. I skal derfor bruge jeres tur godt. Efter begge parter har haft deres tur kan i spørge om en ekstra, hvis det virkeligt er nødvendigt. Kun hvis dommeren ser en god grund, tillader dommeren det. Eksempel: 1. Vidne: Børge Jensen 2. Vidne: Karl Andersen Retssag FAQ Hvad gør jeg hvis jeg vil udspørge min egen klient i retten? Hvis du har i tankerne at udspørge din egen klient angående situationen under selve retssagen, skal du indkalde din egen klient som vidne. Vil der altid være en jury? Nej, hvis ikke der er nogle af de mulige jurymedlemmer tilgængelige, vil dommeren tage beslutningen alene. Skal jeg have en advokat? Ja, du skal have en advokat. Du har mulighed for at snakke din egen sag, men så skal du have en advokat som rådgiver. Du kan ikke sidde alene i retten. Hvad sker der hvis det kun er ord mod ord og der ikke er nogen form for beviser eller vidner? I civile sager(civil mod civil) vil der være lige meget tiltro til begge parter, og dommeren samt juryen vil vurdere sagen ud fra vidneudsagn. I offentlige sager(staten mod civil) vil de offentlige ansattes(tjenestemand) ord være mere troværdige grundet deres stilling. Dette betyder ikke at en civil ikke kan vinde en sag ord mod ord, dog vil det bliver svært. Hvad dækker sagsomkostninger? Sagsomkostninger er begge parters advokat samt dommer og beskyttelse. !OBS! Alt papir skal sendes mindst 12 timer inden retssagen, ellers vil det ikke blive anset som værende gyldigt i forbindelse med retssagen.
 18. må jeg godt mærke dine knæ? <3 ?

  1. Show previous comments  1 more
  2. Torben Petersen

   Torben Petersen

   jeg komm til din by og mærk din knæ ja

  3. Mikkel Kvist

   Mikkel Kvist

   Ordet sygdom er ikke klart defineret, men kan både være et sprogligt og et videnskabeligt begreb.

   Sygdom har altid været en del af menneskets historie og har til tider præget menneskeheden meget voldsomt. De ældste skriftlige beskrivelser af sygdom er mere end 4000 år gamle, men arkæologiske fund har vist tegn efter både polio og tuberkulose helt tilbage fra stenalderen [1].

   Helt tilbage til oldtiden har man forsøgt, at forklare hvorfor sygdomme opstod. Forklaringerne har skiftet meget igennem tiden, afhængig af kultur, tro og hvilken viden der var til rådighed. Forklaringsmodellerne kan deles i folkelige og videnskabelige. De folkelige sygdomsforklaringer er de forklaringer, som er alment accepteret i en befolkning. Fx er det alment kendt i vesten, at brugen af halstørklæde forebygger øvre luftvejsinfektioner. Videnskabelige sygdomsmodeller bruges indenfor forskning til at forklare empiriske observationer. Folkelige forklaringer er ofte dogmatiske og ændre sig kun over lang tid, mens videnskabelige modeller er dynamiske og ændre sig med ny viden. Nogle forklaringer kan være pseudovidenskabelige, hvilket vil sige, at man forsøger at underbygge den med videnskabelige begreber, men uden, at der er videnskabelig evidens for forklaringen. Dette ses hyppigt inden for alternativ behandling, men forekommer også inden for etableret medicin.

   Et nært beslægtet begreb er patologi, som betyder læren om sygdomme (naturvidenskabelig). Og i den naturvidenskabelige definition fortolkes sygdom som en medicinsk tilstand forbundet med specifikke symptomer og tegn. Sygdom kan opstå på grund af eksterne faktorer som fx en infektion, eller skyldes indre dysfunktioner som fx autoimmune sygdomme. Sygdom kan også forstås bredt som modsætning til sundhed, og kan opstå som følge af dårlig livsstil med rygning, overvægt og stress. Sygdom bliver ofte brugt om enhver tilstand, som er forbundet med smerte, diverse kropsforstyrrelser og sociale problemer.

   I den vestlige verden anvender de nationale sundhedssystemer typisk et af to klassifikationssystemer til at kategorisere sygdomme, hhv. DSM-IV og ICD-10; Danmark anvender sidstnævnte, hvorfor nedenstående liste er grupperet tilsvarende.

  4. Torben Petersen

   Torben Petersen

   Klamydia er den hyppigst forekommende seksuelt overførte sygdom i Danmark. Alene i 2011 blev 26.617 personer diagnosticeret med klamydia [1] og Sundhedsstyrelsen vurderer, at der i 2011 var cirka 50.000 borgere som blev smittet med klamydia, de resterende uden egentlig behandling. Den forårsages af bakterien Chlamydia trachomatis.

   Kvinder med klamydia kan overføre sygdommen til nyfødte børn. Smitten vil som regel vise sig i løbet af 3 uger i form af øjenbetændelse eller i sjældne tilfælde lungebetændelse.

   Betegnelsen klamydia kan også bruges om infektioner med andre bakterier i rækken Chlamydiae. Eksempelvis er Chlamydophila psittaci årsag til Psittacosis (papagøjesyge) og Chlamydophila pneumoniae til lungebetændelse.

 19. godt nytår erdik

  1. Erdik

   Erdik

   Iligemåde ven :)

 20. Quote

  And it's been an exhaustive search to find the words
  But I just heard mockingbird
  And got the urge to jot me some verses
  And thoughts the purpose was not to stir up open wounds
  I've caused a few, and so have you
  Or argue who's fault it was
  Partly yours, partly mine
  But really no ones, this is so tough
  I'm getting choked up
  Oh fuck it, we both suck
  We broke up, got back together
  We both thought we had forever
  Not bad people, just bad together
  We was so nuts, back stab each other, another blow struck
  But there's no ducking this blow
  'Cause it's over

  gotta love this

  1. Abdi Hansen

   Abdi Hansen

   And it's closure But,

   I'm not so sure how to close this

   I just don't know how some people could be so good at one thing

   And so fucked at a whole 'nother shit it's no wonder

   How come, how come, you can be a lord and a loser?

   How come, how come, you can be a liar and a good father? A good dad, but a bad husband

   Why are you a good father? A great dad, but a bad husband  

   Forever be a hero in my eyes

   There's always another side to a good father

   A great dad, but a bad husband

    

   <3 

 21. Load more activity