Welcome to Arma-Dillo

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Forums

 • Server #1  IP: s1.arma-dillo.dk:2302

  Name: [DK] Arma-Dillo.dk Lakeside

  Players: 8/80
 • Donation Goals

  December Reserve Fund

  Da det ikke er gratis at have vores servere kørende, sætter vi stor pris på de donationer vi får :x<3  0.00 DKK of 1,000.00 DKK goal reached.
  Donate Now
 • Latest Donations

 • Posts

  • Hej! Du er hermed blevet whitelistet - og du kan nu joine serveren!

   Hvis ikke du allerede har gjort det, er det en god idé at læse dette opslag: http://arma-dillo.dk/topic/8-repository-og-server-information/
   Har du spørgsmål eller problemer med mods eller lignende, er du velkommen til at benytte dig af vores support. Velkommen til Arma-Dillo.dk!
  • Accepteret - Mangler Whitelist 
  • Titel: (Dit RP navn) - Civil ansøgning   Fornavn og efternavn på din RP karakter: Rasmus F Krogshave Dit Arma 3 Player ID: 76561198238797272 Fødselsdag og alder: 12/8/05 Fortæl os lidt omkring dig selv, hvad du forventer m.v.: jeg vil gerne ind fordi jeg syntes at det er en god RP here inde. jeg forventer en god RP og hygge  Indsæt linket til reglerne   
  • Hej! Du er hermed blevet whitelistet - og du kan nu joine serveren!

   Hvis ikke du allerede har gjort det, er det en god idé at læse dette opslag: http://arma-dillo.dk/topic/8-repository-og-server-information/
   Har du spørgsmål eller problemer med mods eller lignende, er du velkommen til at benytte dig af vores support. Velkommen til Arma-Dillo.dk!
  • Accepteret - Mangler Whitelist
 • Recent Status Updates

 • Forum Statistics

  • Total Topics
   366
  • Total Posts
   1702